Nachrichten Archiv:

- New York: Be.Mad


- Uppsala: LJUDBIO V


- Radio: hr2 kultur


- Rom: EMU-Fest 2017